post

Wykupując polisę na życie należy nauczyć się ze całymi jej szczegółami. Jedną z ważnych kwestii, która jest istotni wpływ na wypłatę odszkodowania jest karencja. Jest toż czas, kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone nawet jeżeli zaistniała szkoda objęta zakresem ochrony. 

Karencja występuje zazwyczaj dla większości zdarzeń w ubezpieczeniach na życie. Jest toż rodzaj swoistej ochrony, którą stosują towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku braku karencji, klient ubezpieczałby się jedynie wtedy, kiedy miałyby pewność, że wystąpi jakaś szkoda np. kobieta będąca w ciąży ubezpieczałaby się na wypadek urodzenia dziecka. 

Ile trwa karencja?

Długość okresu karencji zależy od rodzaju ubezpieczenia i osoby wykupującej ubezpieczenie. Najczęściej wynosi on od 6 miesięcy do roku. Ale np. młode małżeństwo chcące wykupić ubezpieczenie z opcją świadczenia za urodzenie dziecka może się spodziewać nawet 2 letniego okresu karencji.

Czy istnieją na rynku ubezpieczenia bez karencji? 

Są one bardzo nieliczne i przysługują niewielkiej grupie klientów. Można je raczej spotkać w ubezpieczeniach grupowych niż w ubezpieczeniach indywidualnych. Jest to podyktowane tym, że w ubezpieczeniach grupowych np. pracowniczych, przy ubezpieczaniu większej grupy osób można czekać na indywidualne negocjowanie warunków umowy. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych możemy negocjować co najwyżej krótszy okres karencji.